Konkurs za projektnu saradnju i programsku podršku u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa

29. maj 2019. – Centar za evropske politike – CEP, u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM) i 10 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovni...