slika

Stadijumi razlaganja hrskavice

Hrskavica1 Hrskavica2Hrskavica3

1 Zdrava hrskavica 2 Povećana lomljivost kolagenih vlakana, smanjenje broja ćelija hrskavice (hondrocita) 3 Poremećen metabolizam hondrocita

Hrskavica se sastoji iz kolagenih peptida,glukozamin i hondroitin sulfata, MSM-a i minerala.

Propadanje hrskavice nastaje kao posledica narušene ravnoteže između razgradnje i izgradnje hrskavice na štetu izgradnje. Taj proces prvo zahvata kolagen pri čemu se povećava njegova lomljivost i narušava se arhitektura hrskavice. Nakon toga dolazi do otkidanja glukozamina i hondroitina iz rešetke kolagena, i usled dejstva različitih supstanci do njihove potpune razgradnje. Ćelije koje imaju ulogu u proizvodnji kolagena i ostalih gradivnih elemenata hrskavice bivaju time potpuno ili delimično blokirane i ne uspevaju da popune nastale defekte u hrskavici.

Dodavanjem kolagena iz spoljne sredine omogućava se ćelijama graditeljima dovoljno materijala za brzu i potpunu regeneraciju oštećenog kolagena, stimuliše se proizvodnja novog zglobnog kolagena a zajedno sa drugim gradivnim elementima vrše obnavljanje arhitekture hrskavice.

Sastav hrskavice:

Kolageni peptidi predstavljaju osnovni gradivni element hrskavice – armaturu hrskavice za koju se vezuju sve ostale supstance koje ulaze u njen sastav.

Glukozamin i hondroitin sulfat su supstance koje se ugrađuju u armaturu sačinjenu od kolagenih peptida i zajedno učestvuju u regeneraciji oštećene hrskavice.

MSM (metilsulfonilmetan) je prirodni oblik sumpora koji ima sposobnost obnavljanja vezivnog tkiva i mogućnost otklanjanja bolova uzrokovanih upalom.

Bosvelin (ekstrakt kore tamjanovog drveta) odlikuje se sposobnošću da neutrališe supstance kije izazivaju upalu zgloba i razgradnju kolagena i time sprečava dalje propadanje hrskavice, smanjuje otoke i intenzitet bola.

Vitamin C, vitamin E, Selen i Mangan Čiste zglob od štetnih materija organizma.

hrskavica - slika bolja

  Blogosfera Info Box

Blogosfera ima ukupno

4636 postova