slika

Leto je savreno godinje doba za uivanje, to je istina. Tako?e je istina da je grad u toku leta maltene prazan, doga?anja, odnosno distrakcija je sve manje, a kako je dan dui imate dovoljno vremena i da obavite sve poslovne obaveze, prodvedete kvalitetno vreme sa prijateljima i da povrh svega toga uglavite jo jednu aktivnost, a ako je ta aktivnost u slubi samounapre?ivanja, utoliko bolje. Postoje razni kursevi i korisni hobiji kojima imate vremenski luksuz da se posvetite, a u?enje jezika je moda najkorisnije od svega ostalog to biste mogli da uradite za sebe. Ne samo da ?ete ispuniti vreme, ste?i novu vetinu i obogatiti um, ve? ?ete seb otvoriti vrata za brojne nove mogu?nosti, te hajde da vidimo ta sve to dobro dolazi sa u?enjem stranog jezika.

benefiti_strani_jezik

to ve?e znanje, ve?e uivanje

Uz sve povoljnije cene letnjih aranmana, putovanja kako na bliske tako i na egzoti?ne destinacije nam realno nikad nisu bile dostupnije. Za vrlo malo novca moemo da skoknemo do Amsterdama, posetimo hipsterski trendi Berlin , ili se zaputimo na neku od egzoti?nih plaa. Naravno, razgledanje, sedenje u novim kafi?ima, klabing, etnje, sve je to donekle dovoljno za jedno ugodno putovanje, ali ako vam je potrebna ijedna informacija od stranca kog sretnete na ulici, sporazumevanje nogama i rukama nije ba najefikasnije. Stoga, izuzetno je poeljno da posedujete bar osnovni nivo znanja jednog od dominantnih jezika, bio to engleski, nema?ki ili francuski koji se i dalje kotiraju kao najvaniji svetski jezici. Naravno, to je vae znanje datog jezika ve?e, i uivanje na putovanju je ve?e jer ne?ete biti ograni?eni na osnovnu komunikaciju ve? ?ete biti sposobni da samouvereno naru?ite jelo u restoranu, zapo?nete razgovor sa lokalcima, i moda ?ak i steknete prijatelje koji ?e vas odvesti na mesta za koja turisti ne znaju i pruiti vam pravo lokalno iskustvo, koje je uvek bolje od poseta znamenitostima za koje su svi ?uli.

Bolje obrazovanje

bolje_obrazovanje

Trenutno u Srbiji postoje dve vrste radno sposobnih ljudi oni koji su u velikim korporacijama ?iji su partneri obi?no Amerikanci i Nemci, i oni koji usled nedostatka mogu?nosti pronalaska eljenog posla u struci odlu?uju da odu iz zemlje u potrazi za boljom budu?no?u. Ono to ob vrste ovih ljudi ima zajedni?ko je potreba za znanjem stranog jezika. Ukoliko radite za veliku stranu firmu, bilo da se copywriter, softverski inenjer, operater u call centru ili neto sli?no, da biste bili uspeni i uopte ostali na datoj poziciji, pa ?ak i napredovali, jednostavno morate znati strani jezik koji se trai. Zato, nemojte odugvla?iti, zgrabite letnju u?malost, prodrmajte situaciju i upustite se u u?enje nema?kog jezika , engleskog, ili bilo kog koji se od vas zahteva. Poslovni svet ide napred ubrzanim korakom, te nemojte sebi dopustiti da ispadnete iz igre. to se ti?e onih koji se odlu?uju na odlazak u zemlje gde je trava zelenija, o?igledno je da pre tog koraka moraju biti izuzetno dobro jezi?ki potkovani, jer nijedan strani poslodavac vas ne?e uzeti u razmatranje, bez obzira na vae diplome i stepen obrazovanja ukoliko ne posedujete visok nivo znanje jezika zemlje u koju ste se zaputili, a vrlo ?esto vam je potreban i me?unarodni sertifikat koji potvr?uje da zaista znate onoliko koliko tvrdite, tako da, sat otkucava, itov ne ?eka krenite sa u?enjem danas. Onaj Vi dvadeset godina kasnije ?e Vam biti zahvalan to ste napravili taj potez.

Dragi studenti

Ukoliko uskoro zavravate srednju kolu ili ste ve? student, verovatno sanjate o toj godini koju ?ete zahvaljuju?i Erasmus Mundus i ostalim programima razmene provesti u?e?i i upoznavaju?i razli?ite kulture. Da bi odlazak na studije ili studentsku razmenu uopte bio mogu?, jedan od glavnih preduslova jeste da vae znanje engleskog ili nema?kog jezika jer Nema?ka nudi sjajne studijske programe kao i programe razmene, morate biti sposobni da ne samo razumete predavanja koja se odravaju na stranom jeziku, ve? i da aktivno u?estvujete u njima, radite testove, polaete ispite, a da ne govorimo o tome da studentski ivot moe biti izuzetno usamljen ukoliko nemate prijatelje sa kojima moete da komunicirate. Studije u inostranstvu su predivno iskustvo, bilo da provedete jednu ili sve ?etiri godine u stranoj zemlji. To je iskustvo koje ne elite da propustite, te stoga, dok su vam j uvek mozgovi kao sun?eri koji brzo upijaju informacije, krenite sa u?enjem potrebnog jezika i obogatite sebi studentske dane. Ko zna, moda to studentsko vreme provedeno u drugoj zemlji donese ivotne i poslovne benefite o kojima jo uvek i ne sanjate.

dragi_studenti

Pustite mozak da raste

Verovali ili ne, ekstenzivna studija koju su sproveli vedski nau?nici zaklju?ila je da u?enje stragog jezika ?ini da mozak zapravo raste. U datoj studiji u?estvovali su mladi ljudi koji nisu posedovali nikakvo znanje arapskog, ruskog i mandarinskog jezika. Na kraju intenzivnog kursa,svi polaznici te?no su govorili sve pomenute jezike. Nakon tog eksperimenta Istraiva?i su uporedili studente sa jezi?ke akademije sa grupom studenata medicine i kognitivnih nauka na Univerzitetu Umea. Obe grupe studenata podvrgnute su analizi na magnetnoj rezonanci i rezultati su pokazali da je struktura mozga kod u?esnika iz kontrolne grupe nepromenjena, ali isto tako da su odre?eni delovi posebno hipokampus (koji je zaduen za upravljanje procesima u?enja i prostorne orijentacije, kao i za odre?ena podru?ja modanog korteksa), zapravo porasli. Osim toga to nam pomae da razvijamo kognitivne vetine, pokazalo se da nam krucijalni delovi mozga u?enjem jezika rastu, a osim toga brojne studije pokazuju da dvojezi?nost ima vanu ulogu u usporvanju i prevenciji pojave bolesti kao to je Alchajmer, te osim svih tih divnih putovanja, razmena i poslovnih prilika, u?enje jezika ?ini da se mozak unapre?uje i sporije stari. Zar to nije vie nego dovoljno da krenete sa u?enjem?


Pročitajte ostatak teksta

Pogledajte još tekstova od blogera: Baguje.COM

  Najnovije na Blogosferi

Koji su Sve Benefiti U?enja Stranog Jezika

Leto je savreno godinje doba za uivanje, to je istina. Tako?e je istina da je grad u toku leta maltene prazan, doga?anja, odnosno distrakcija je ...

pročitajte celu vest
09.10.2018 0:10:09

kategorija:Internet

Komentariši

  Blogosfera Info Box

Blogosfera ima ukupno

4638 postova